Commitment to Sustainability

Bij DataXstream zetten we ons in voor duurzaamheid en het verminderen van onze impact op het milieu. OMS+ is een efficiënte oplossing voor het leveren van gestroomlijnd, cross-channel verkooporderbeheer voor SAP-gebruikers.

OMS+ Circulaire Economie

OMS+ maakt gebruik van de kracht van SAP S/4 HANA en Industry Cloud om de nauwkeurigheid te vergroten en verspilling te verminderen om de verkoopmarge te verbeteren en een verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen te realiseren.

OMS+ vermindert het papierverbruik met 95% voor creditcardafstemmingen aan het einde van de dag. Alle transacties zijn online.

OMS+ levert een verbetering van 30% op in de voorraadomzet, wat betekent dat er minder natuurlijke hulpbronnen nodig zijn.

OMS+ vermindert dode voorraden voor organisaties, waardoor verspilling wordt verminderd.

Eliminate waste

OMS+ is rechtstreeks in SAP ingebed, waardoor de behoefte aan IT-infrastructuur zoals servers en ondersteunend personeel wordt geëlimineerd, waardoor middelen worden bespaard en verspilling wordt geëlimineerd.

Duurzaam gebruik van mondiale hulpbronnen

Met OMS+ krijgt u end-to-end orderbeheer met realtime transacties in SAP, wat het duurzame gebruik van wereldwijde hulpbronnen ondersteunt.

Verminder voorraad- en transactieverspilling

Het stroomlijnt de verkoopcyclus en zorgt voor efficiënte processen en zichtbaarheid, waardoor voorraad- en transactionele verspilling wordt verminderd.

DataXstream’s duurzame bedrijfspraktijken

Smart Lights

In al onze kantoren hebben we Smart Lights geïnstalleerd, die de verlichting automatisch aanpassen aan de bezetting en de energiekosten verlagen

Solar-enabled Server Rack

We zijn ook op weg om ons volledige serverrack van zonne-energie te laten voorzien. Dit zal de CO2-uitstoot verminderen, ons energie-efficiënter maken en ons in staat stellen onafhankelijk off-grid te opereren.

Electric Cars

Voor onze bedrijfswagens maken wij gebruik van elektrische auto’s, waardoor de uitstoot afneemt.

Solar Panels

We hebben zonnepanelen op onze bedrijfsgebouwen geïnstalleerd, waardoor de energiekosten en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen worden verlaagd.

Electric Vehicle Charging Stations

Op onze kantoren plaatsen wij oplaadpunten voor elektrische voertuigen die worden aangedreven door zonnepanelen. Wij stellen deze beschikbaar voor de hele gemeenschap.

Request a Demo